Regulamin

 

Wymagania do poprawnego przygotowania plików do druku:

1) Paleta kolorów CMYK – 8 bit

2) Pliki powinny być spłaszczone

3) Czcionki muszą zostać zamienione na krzywe

4) Pliki powinny być przygotowane w skali 1:1 z dodanymi spadami po co najmniej 2mm z każdej strony projektu

5) Format pliku PDF lub TIFF – kompresja LZW – przy wielostronicowych plikach wymagamy pliku w formacie PDF

6) Brak overprintów i elementów z atrybutem nadruku koloru

7) Minimalna wartość marginesu wewnętrznego to 3mm. W przypadku wydruków wielostronicowych, sugerujemy zwiększenie tej wartości zależnie od ilości stron, nawet do kilkunastu milimetrów przy większych ilościach.

8) Ramki w projekcie powinny być oddalone o co najmniej 3mm od linii cięcia. Przy wydruku dwustronnym i również dwustronnych ramkach, nie możemy zagwarantować idealnego cięcia. Margines błędu przy cięciu wynosi 2-3mm. Odradzamy umieszczenie ramek z obu stron projektu, a jeśli ramki koniecznie muszą być po obu stronach, sugerujemy zwiększenie marginesów – im wyższa wartość, tym większe prawdopodobieństwa uniknięcia widocznych przesunięć przy cięciu.

9) Pliki powinny być przygotowane do druku w odpowiednim oprogramowaniu – przygotowanie plików w programach typu Canva czy Cairo generuje wiele błędów, w wyniku czego powstają nieprawidłowości w druku. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie wykonane wydruki z wyżej wymienionych programów.

10) Minimalne pokrycie jedną składową z palety CMYK to 10%. W przypadku szarego koloru sugerujemy dopełnienie pozostałymi składowymi w równych wartościach aby uzyskać gładki kolor.

 

Dodatkowe warunki regulaminu: 

1) Wycofanie wydruku z zatwierdzonego projektu nie jest możliwe.

2) W przypadku wykonywania projektów przez nasz dział graficzny, Zleceniodawca ma obowiązek dostarczyć poprawne dane i materiały do projektu. Zleceniobiorca, po przygotowaniu projektu do druku, odsyła plik do akceptacji Zleceniodawcy. Drukarnia nie odpowiada za merytoryczne błędy w druku, jeśli projekt został sprawdzony przez Zleceniodawcę i ostatecznie zatwierdzony.

3) Odpowiedzialność za plagiat lub wykorzystanie treści bez zgody autora, wynikający z treści i formy dostarczonych plików, ponosi Zleceniodawca. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z zapewnieniem przez Zleceniodawcę o posiadaniu pełnych praw do powielania posiadanych materiałów.

4) Reklamacje nie będą rozpatrywane pozytywnie na podstawie porównania wydruków wykonanych w różnych technikach druku, na innych papierach czy też w dużym odstępie czasu. Monitor nie gwarantuje poprawności barw – na każdym urządzeniu kolory mogą być wyświetlane inaczej w zależności od ustawień. Sugerujemy wykonanie wydruku próbnego, na podstawie którego można ocenić finalny efekt wydruku oraz kolorystykę projektu. Informujemy, że istnieje możliwość  wystąpienia różnic kolorystycznych na poziomie 5% pomiędzy wydrukiem próbnym a finalną wersją wydruku. 

5) Jeżeli towar jest tylko częściowo wadliwy to Zleceniodawca nie może zgłosić całej partii towaru do reklamacji, lecz tylko część niespełniającą wymogów jakości.

6) Finalny nakład druku offsetowego może się różnić od wybranego pierwotnie o +/-5%.

7) Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres: biuro@copyshop.krakow.pl lub przez stronę: www.copyshop.krakow.pl

8) Zamówienia są przekazywane do realizacji dopiero po zaakceptowaniu wyceny oraz terminu realizacji przez Zleceniodawcę. Po zaakceptowaniu wyceny do zamówienia jest podporządkowany numer, na podstawie którego będzie możliwy odbiór wydruków. 

 

Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków, nasza firma nie będzie uznawała reklamacji. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami przygotowania plików lub skorzystania z usług naszego działu graficznego. W razie wątpliwości odnośnie projektów prosimy o kontakt projekty@copyshop.krakow.pl 

Jak poprawnie
przygotować materiały do druku?

Sprawdź jak przygotować pliki